Solceller-Hero-startsida-2930-873px

Solceller – Din Guide till solel sommarhalvåret 2022

Välkommen till Sverige mest informativa guide om solceller och solel i Sverige. Lär dig förstå hur denna energiform fungerar, vad du skall tänka på för ditt tak, vilka installatörer och företag som finns lokalt i din stad och mycket mer!

Vad är solceller?

En solcell är en halvledardiod som kan omvandla ljus till elektricitet. Solceller kopplas ihop på solpaneler som sedan monteras där de exponeras för så mycket solljus som möjligt.

Solceller var från början en del av energiförsörjningssystemet på satelliter i rymden, och mycket dyra att ta fram. Under 1970-talet började man kunna producera solceller till så låg kostnad att det blev rationellt att använda dem även på jorden. Sedan dess har effektiviteten ökat stadigt samtidigt som det blivit billigare och billigare att producera solceller och solpaneler.

Genom att köpa solceller kan företag och privatpersoner sänka sina kostnader för el och samtidigt bidra till minskade utsläpp av fossila bränslen. 2020 växte det totala antalet solcellsanläggningar i Sverige med ca 30 %, efter omkring 22 000 installationer av solpaneler. Preliminära siffror pekar mot att utbyggnaden gick mycket fort även under 2021. En normal anläggning producerar idag strax under 10 000 kWh/år – vilket gott och väl täcker hela behovet av hushållsel i ett normalt hushåll. Många anläggningar producerar så mycket el att även behovet av uppvärmning täcks, åtminstone under sommarhalvåret.

Solcellers effektivitet

Solceller kan idag ha en verkningsgrad på upp emot 20 %, vilket gör att det börjar bli riktigt billigt att framställa el med hjälp av solpaneler. Flera olika förhållanden kan påverka solcellernas effekt. När förhållandena är goda når de sin så kallade toppeffekt. Solceller på tak med snö levererar mindre el. Däremot kan snö på marken reflektera ljus på ett sätt som gör solcellerna mer effektiva. Störst betydelse har takets väderstreck och lutning. Solceller bör ha en lutning på mellan 10 och 50 grader och helst vara riktade mot söder, sydväst eller sydost för uppnå sin toppeffekt. Vad det är för temperatur kan också ha betydelse för solcellernas effektivitet.

När det gäller solcellernas effekt per m2 brukar man säga att en kvadratmeter solceller ger omkring 150 watt. Verkningsgraden för solceller ökar stadigt – men inte så snabbt att man gör klokt i att vänta med att installera en solcellsanläggning.

Typ av panel och celler

Det finns ett par olika typer av solcellspaneler på marknaden idag. De vanligaste är monokristallina-, polykristallina- och tunnfilmssolceller.

Monokristallina

Monokristallin-Solcell-exempel-startsida-600-600px

Polykristallina

Polykristallin-Solcell-exempel-startsida-600-600px

Tunnfilm

Tunnfilmssolcell-exempel-startsida-600-600px

När det handlar om vanliga solpaneler för användning av privatpersoner är det svarta monokristallina solceller som är bäst just nu. De kräver inte så mycket direkt sol för att leverera el och passar därför utmärkt i Sverige. En monokristallin solpanel på runt 350-400w, med 18-22% verkningsgrad kostar ca. 2300 – 3500 kr styck på nätet exklusive frakt beroende på vilken kvalité du vill köpa. Kostnaden är alltså mellan 6900 – 10500 kr per kw för enbart solcellerna om du köper det själv i butik eller på nätet.

Polykristallina solceller är billigare och har lägre verkningsgrad än monokristallina och förekommer mest inom jordbruk och industri där det finns stora takytor att täcka med solpaneler, ofta är dessa blåfärgade.

Tunnfilmssolceller kan göras böjbara och det är därför möjligt att fästa dem direkt på takpannor eller andra böjda eller rundade ytor. Jämfört med kristallina solceller är tunnfilmssolceller billigare, men de har också kortare livslängd och lägre verkningsgrad. Verkningsgraden på vanliga tunnfilmssolceller är från 10-17%.

Tunnfilmssolceller är ofta valet för tillverkare av integrerade solcellspaneler. Vi kommer att gå igenom integrerade tunnfilmssolceller under en egen rubrik på den här sidan då det är ett koncept som växer snabbt i popularitet.

Olika solceller inom de tre kategorierna kan ha olika pris och egenskaper. Populära varumärken som IKEA solceller och E.ON solceller bör alltså jämföras med varandra innan du bestämmer dig.

Solceller görs för både 12v och 230v. 230v är ofta att rekommendera eftersom du då kan ansluta vanliga produkter till ditt elsystem. Solceller producerar likström som sedan omvandlas till växelström av en växelriktare. När du köper solceller i färdiga paket ingår oftast växelriktaren.

Solcellspaket-exempel-1200-800px

Vad kostar ett solcellspaket?

När det gäller solcellsanläggningar och paket kan du beräkna totalpris per m2 eller totalpris per kW.

Det är framförallt följande faktorer som påverkar solcellers pris:

  • Hur stor anläggning som ska installeras. Mindre anläggningar är generellt dyrare per KW än större.
  • Vilken taktyp du har samt höjd, vinkel och tillgänglighet på detta
  • Vilken utrustning som ingår i anläggningen
  • Om du har entreprenörer som installerar hela anläggningen, eller om du utför delar själv.

Man måste alltså ha besvarat en del frågor innan det går att uppskatta priset på en anläggning med solceller. Man brukar säga att ett paket med solceller som ger 5 kW kostar 90 000 kronor inklusive installation och moms. Det innebär ett totalpris per kW på ca 18 000 kronor. Priset per kW sjunker lite vid större installationer, men kan också vara högre än så ifall det är ett väldigt litet paket du vill installera. Mindre paket kan till exempel ge hushållsel i en husvagn.

Om ett tak har en väldigt brant lutning eller om det finns andra faktorer som gör att det blir svårare än vanligt att installera solceller påverkas detta priset. Är man beredd att genomföra vissa moment själv går det att komma billigare undan. Ett tak med tegel- eller betongpannor är generellt dyrare att installera än exempelvis ett plåttak, då det är svårare och mer tidskrävande att få till fästanordningen för panelerna. Det mest lönsamma är att installera solceller i samband med takbyte, med tanke på att solceller har en lång livstid. Behöver du byta taket under denna livscykel, behöver du också flytta på solcellerna under tiden, vilket såklart gör det dyrare.

Det krävs alltid en behörig elektriker för dragning av el från solcellerna till växelriktaren och från växelriktaren till din elcentral. Det är inte ett arbete man kan utföra helt på egen hand – faktum är att solpaneler genererar starkström, vilket innebär att inte ens alla elektriker kan utföra en installation.

Att installera solceller på marken är oftast dyrare än att installera dem på taket, detta på grund av kostnaden för stativen de monteras på. Tänk på att du kan göra rotavdrag för en del av arbetskostnaden när du installerar solceller. Oftast görs installation av solceller under sommarhalvåret.

Solpaneler kostar olika mycket beroende på märke och vilka man väljer påverkar naturligtvis priset. Solceller med hög verkningsgrad, som bygger på den senaste tekniken, kostar mer. De kan dock bli billigare att äga eftersom de producerar mer el under sin livslängd. På så sätt tjänar du snabbare in din investering. Solceller har haft en gynnsam prisutveckling men ju snabbare du skaffar en solcellsanläggning desto mer sparar du in på elen.

Läs mer om hur du räknar på solceller.

Så jämför du solcellspaket

Jämför solcellspaket som är lika stora eller omvandla priset till vad paketet kostar per installerad kW. Då kan du även jämföra lösningar av olika storlek. Investeringskostnaden är dock inte den enda faktorn som är av betydelse när du väljer mellan olika anläggningar. Det är också viktigt med hög verkningsgrad och att solcellerna håller så länge som möjligt. Det är i grund och botten hur mycket el ett solcellspaket levererar under sin livslängd som avgör hur bra investering det är. Genom oss på solceller.io kan du hitta solceller med lång förväntad livslängd och hög verkningsgrad.

Växelriktare exempel

Växelriktare för solel

Solceller producerar likström, alltså ström som har samma riktning.

Våra hushållsapparater behöver däremot växelström och växelriktarens uppgift är att göra om strömmen som solcellerna producerar till el som vi kan använda.

Växelriktaren kan också transformera spänning från 12v till 230v och till 50 Hz frekvens, vilket är nödvändigt för att elen ska kunna användas för hushållsel. En växelriktare har även till uppgift att optimera en solcellsanläggning genom att se till så att solcellerna ger högsta möjliga effekt utifrån hur starkt solen skiner.

En växelriktare är alltså en mycket viktigt del av en solcellsanläggning och det lönar sig att välja en som har hög kvalitet och rätt kapacitet utifrån antalet solpaneler på taket. Växelriktare har olika kapacitet, om man har solceller som ger 10 kW brukar det vara lagom med växelriktare som ger en effekt på 8–9 kW. Man kan välja mellan att ha en större eller flera mindre växelriktare. Det finns både 1-fas och 3-fas växelriktare. 3-fas är vanligast men 1-fas kan vara aktuellt i en liten anläggning. Är du osäker kan du få hjälp med allt som rör valet av växelriktare i samband med köpet.

Modeller av växelriktare

Det finns många olika varumärken när det kommer till växelriktare för solceller. Några av de vanligaste är SMA, Huawei, Luxorparts, Nibe, Solaredge och Fronius.

En växelriktare kan sitta utomhus om den är tillverkad för det och har ett bra väderskydd. Det finns också modeller som är avsedda för montering på en garagevägg eller liknande.

Priset på en växelriktare beror först och främst på hur stor solcellsanläggning den ska vara dimensionerad för. Det kan också vara stora skillnader beroende på vad det är för märke. En växelriktare för en anläggning på 5 kW kan kosta upp emot 20 000 kronor. Detta är alltså inte bara en viktig del av anläggningen utan också en stor del av kostnaden när du skaffar solceller. Växelriktaren har i regel kortare livslängd än själva solpanelerna. Är den bra kan den göra sitt jobb i 20 år, solceller leverera alltså el längre än så om de är av god kvalitet.

Batteri-för-solceller-tesla-powerwall-exempel-600-600pix

Batterier

Solceller med batterilagring blir mer och mer efterfrågade i takt med att tekniken utvecklas. Ett solcellsbatteri fungerar på samma sätt som de flesta uppladdningsbara batterier. Även om det naturligtvis är betydligt större.

Den mest avancerade tekniken i dagsläget är lithiumjonbatterier. AGM-batterier (blysyrabatterier) är billigare men inte lika praktiska. De bör till exempel inte laddas ur helt och ska helst vara fullt laddade innan de används.

Batterier för solel är ett område där det händer mycket just nu och redan idag kan solcellspaket med ett solcellsbatteri vara ett alternativ i svenska hushåll. Solceller producerar bara el när solen lyser men om man lagrar ström som inte används under dagen har man kapacitet även under natten. På så vis går det att bli helt självförsörjande på el. Det är framförallt en attraktiv lösning för dem som bor avsides och inte vill ansluta sin fastighet till elnätet. Då slipper man en hög installationskostnad, samtidigt som det ju inte går att sälja överskottsel ifall man inte är ansluten till ett nät. Därför är det en bra lösning att istället kunna spara elen man inte använder.

Batterier för solceller är dyrt

Problemet med att koppla solceller till ett batteri är att det är relativt dyrt. Hur dyrt beror på vilken effekt ett batteri ska kunna lagra. Att lagra en kWh kostar idag omkring 9 300 kronor. Ett annat problem är att elförbrukningen stiger så pass mycket i Sverige under vintern, när solceller inte producerar så mycket, att det blir svårt att lagra tillräckligt mycket energi, när den behövs som mest. Möjligen kan det vara en hållbar lösning i en fastighet med låg elförbrukning.

Även om det kanske inte är ekonomiskt lönsamt att investera i stora batterier för solel, med dagens priser, så kan det finnas andra anledningar att göra det. Det är ett effektivt skydd mot tillfälliga strömavbrott – precis som en laptop med batteri är mer skyddad än en stationär dator. Risken för att elektronisk utrustning ska gå sönder på grund av ett oberäkneligt elnät minskar. Samtidig har du tillgång till el även när elnätet inte levererar. Hur länge beror på hur stort batteriet är. Att kunna lagra el i batterier kan även höja värdet på en fastighet inför en försäljning, eller göra så att banken kan gå med på ett billigare bolån.

Om du investerar i en solcellsanläggning idag kommer du att kunna ansluta ett batteri i framtiden, när priserna sjunkit. En av de ledande aktörerna är Tesla, som satsar stort på sina “Powerwalls”.

Tillägg och alternativ

Även om solcellsanläggningar ofta består av samma komponenter och inte skiljer sig så mycket från varandra, förutom när det gäller storleken, så finns det alternativa solcellslösningar. Det finns också utrustning som inte är obligatorisk men som gör en anläggning effektivare eller mer användarvänlig.

Optimerare-for-solceller-white-bg-600-600px

Optimerare

Med en optimerare för solceller kan varje solpanel regleras individuellt så att den får rätt ström och spänning utifrån hur mycket sol som träffar den. Om större delen av ett tak är täckt av solceller så kommer det ofta vara så att vissa paneler är i skugga medan andra har fullt solsken. Genom att reglera enskilda paneler istället för hela anläggningen går det att att få ut mer effekt. Optimeraren är en elektronisk komponent som monteras på varje enskild solpanel. Det är en bra idé att satsa på optimerare om du har ett tak med olika lutning och där panelerna är riktade mot olika väderstreck.

Det finns också utrustning som gör att du kan kontrollera din anläggning och göra olika inställningar med hjälp av trådlös överföring (WiFi eller Bluetooth). Då kan du bland annat se hur mycket el din anläggning producerar vid en given tidpunkt.

Integrerade solceller

Att solpaneler har ett speciellt utseende och förändrar husets estetiska uttryck är något som får många att tveka inför en investering i solenergi. Nu kommer flera olika lösningar som till exempel gör det möjligt att fästa solceller på tegelpannor. Taket behöver inte bli svart utan det är möjligt att ha röda takpannor med solceller, eller plåttak med integrerade solceller. Med solceller inbyggda i takpannor kan du få ett helt nytt, energiproducerande tak, i samband med att taket läggs om. Du har också möjlighet att fästa tunnfilmssolceller på ett befintligt tak utan att utseendet förändras särskilt mycket. Möjligheterna är med andra ord flera och det finns solceller som utseendemässigt är väldigt attraktiva.

Kostnaden för integrerade takpannor är inte högre än att lägga om ett tak och förse det med traditionella solpaneler. Verkningsgraden är lite lägre än för traditionella solpaneler men å andra sidan täcker de ofta en större del av taket. Det går alltså att få ut lika mycket energi med en lösning för solceller som bygger på integrerade takpannor.

Tesla är ett företag som ligger långt fram när det gäller produktion av integrerade takpannor, men det finns flera aktörer på denna växande marknad. Midsummer wave är vågformade solpaneler som kan placeras ovanpå befintliga eller nya takpannor. Det är ett svenskt företag som ligger bakom denna effektiva och snygga lösning.

Lösningar för företag, privatpersoner och BRF:er

Idag kan du få hjälp med att installera system med solceller över stora delar av Sverige. Vad du än är ute efter för lösning kan du få något som uppfyller dina krav.

Ett företag med expertis inom solceller kan också hjälpa dig som är intresserad av att spara in på elkostnaderna men som ännu inte vet vilken typ av anläggning som passar utifrån just dina behov.

Inte minst i Stockholm, Göteborg och Malmö finns flera olika installatörer och företag som arbetar med solceller. Vissa aktörer i branschen har specialiserat sig på privatpersoner medan andra arbetar mer mot företag eller bostadsrättsföreningar. I grund och botten är det inte så mycket mer än skalan på systemen som skiljer dem.

Solpanel-på-villatak-hos-privatperson-exepel

Privatperson

Funderar du på hur det vore med solceller på ditt villatak? Genom att utnyttja ett bidrag för solceller 2022 kan du som privatperson göra en riktigt bra affär. I nästan hela Sverige är ett vanligt villatak perfekt för solceller. Du måste alltså inte ha ett hus på en viss breddgrad, eller ett tak med en viss lutning i ett visst väderstreck för att det ska bli lönsamt i längden. Om du med en normalstor villa vill ha solceller som gör skillnad bör anläggningen producera 8 000–10 000 kWh/år. För att komma upp i de nivåerna krävs 25–30 solpaneler. Så stor var en genomsnittlig anläggning i Sverige 2021.

I en typisk solcellslösning för en villa ingår växelriktare och all annan nödvändig utrustning. De flesta leverantörer erbjuder ett “nyckelfärdigt” system som kan tas i bruk direkt när installationen är färdig. Till en sommarstuga som inte används på vintern räcker tio solpaneler riktigt långt.

Att förse en villa med solceller är enkelt idag och med en bra entreprenör behöver du egentligen inte vara särskilt insatt i ämnet. Det är också fullt möjligt att förse en husbil, båt, eller husvagn med solceller. På så sätt kan du alltid ladda mobila enheter och driva ett kylskåp. Det är i många fall en god investering i livskvalitet.

Solceller-på-företagstak-exempel

Företag

Precis som privatpersoner har företag kunnat söka bidrag eller investeringsstöd i samband med att de installerat solceller. Kontakta en försäljare eller installatör om du vill ha aktuell information om vilka skatteregler för solceller som gäller för företag idag. Företag kan, precis som privatpersoner, sälja el under dagar när systemet producerar mer än vad som kommer till användning.

Hur många solpaneler som behövs beror naturligtvis på företagets energibehov och på hur stor del av det som ska täckas med hjälp av solceller. På många industribyggnader är takytan mycket stor, så den innebär ingen begränsning på samma sätt som taket till en normal villa. Det förekommer att företag väljer en billigare typ av solpaneler, just för att det är möjligt att låta dem täcka fler kvadratmeter. I framtiden kommer det att bli mycket vanligt att utnyttja takytan på detta sätt. Redan idag ser vi ofta hur solpaneler formar logotyper på taket till olika industribyggnader. Dessa syns ovanifrån och på foton av företagens beskrivningar av sin verksamhet. Även fasader kan ofta användas för montering av solceller, det ser man sällan på privatbostäder.

Något som gör det attraktivt för många företag att välja solceller är att det på ett tydligt sätt kan förstärka företagets miljöprofil. Om ett bolag säljer miljöteknik eller andra gröna produkter framstår de som konsekventa och genuina om de själva använder grön el. Solel sänker både påverkan på miljön och företagets kostnader. Större anläggningar kombineras ofta med laddboxar så att personal och kunder kan ladda sina elbilar med grön el.

Bostadsrättsförening-brf-exempel-600-600px

Bostadsrättsföreningar

Även för bostadsrättsföreningar kan det vara aktuellt med solenergi. Anläggningen kan finansieras via en reparationsfond eller ett banklån. I en större förening blir det inte en särskilt kännbar utgift.

Något som gör det svårt att täcka en större del av energibehovet i ett flerfamiljshus är att takytan ofta är mindre i förhållande till antalet bostäder, om det är ett hus med flera våningar. Med solenergi kan man till exempel täcka behovet av el i gemensamma utrymmen, och det kan vara ett sätt att visa att föreningen står för hållbarhet och har gjort vad man kunnat för miljön. Det kan göra att lägenheter och lokaler i bostadsrättsföreningen blir mer attraktiva.

Om hushållen har separata avtal för hushållsel så är det något man behöver ta hänsyn till vid planering av en solcellsanläggning i en BRF. Det är också viktigt att planera anläggningen utifrån vilket skick taket är i. Måste takets läggas om medan solcellerna fortfarande är lönsamma kan det vara bättre att förse en bostadsrättsförening med solceller efter eller i anslutning till att man genomfört underhåll av taket. Storleken på huvudsäkringen har betydelse för möjligheten till skattereduktion på överskottsel som säljs via elnätet. Är den större än 100 A har föreningen inte rätt till skattereduktion.

Placering, vinklar, installation med mera

Att välja solceller av hög kvalitet är viktigt men hur de placeras kan också vara av avgörande betydelse för hur mycket ström ditt system levererar.

Först och främst är det önskvärt att ha solceller på ett tak som vetter mot syd. Även öst och väst är okej, men räkna med att anläggningen då kommer att producera omkring 20 % mindre el.

Solceller på ett platt tak är ingen bra idé utan panelerna ska helst ha en lutning på 40–45 grader, beroende på var i Sverige du bor. I södra Sverige är den optimala lutningen cirka 40 grader och för norra Sverige är den cirka 45 grader. Ligger lutningen mellan 15 och 60 grader är det några procent lägre utbyte jämfört med optimal lutning. Med andra ord, lutningen är i regel inte så viktig utan de flesta villatak lämpar sig väl för solceller. Om ditt tak är väldigt plant är det möjligt att använda ett särskilt system för montage som ger solcellerna en större lutning.

Det viktigaste när det gäller växelriktarens placering är att den alltid är enkelt åtkomlig och att den är skyddad, om det inte är en modell som konstruerats för att klara även extremare väder. Samma sak kan sägas gälla batterier, om du även väljer att investera i lagring av solenergi.

Solceller och bygglov

I regel behövs det inte något bygglov för att montera en anläggning med solceller. Men det finns undantag.

Har du ett kulturminnesmärkt hus eller om du har en bostad med platt tak där panelerna måste monteras i vinkel kan bygglov behövas. Detta eftersom du kommer att förändra husets utseende på ett markant sätt. Det är i så fall något som din entreprenör bör ha koll på och kan hjälpa dig med.

Bidrag att ta del av 2022

Solel är en hållbar energikälla och gynnas av staten genom olika bidrag. Så har det varit länge, men vilken typ av bidrag som betalas ut, vad stödet kallas och vilka belopp det gäller har varierat.

När det gäller solcellsbidrag 2022 finns det ett par olika varianter att hålla reda på. Först och främst kan du få bidrag när du installerar grön teknik. Dit räknas solceller. Du har rätt att få 15 % av den totala kostnaden för arbete och material. Beloppet dras direkt på fakturan av leverantören. Det här bidraget är ett skatteavdrag som fungerar på ungefär samma sätt som rot- och rutavdraget. Du måste alltså ha en deklarerad skattepliktig inkomst för att kunna få bidraget – som är max 50 000 kronor per år och person.

Vid installation av batterier för lagring av el producerad av solceller kan du få tillbaka hela 50 % av den totala kostnaden för material och själva installationen. Staten gynnar även dig som satsat på solceller genom att du kan få skattereduktion på den el du säljer, upp till 30 000 kWh. På så sätt får du ungefär lika mycket betalt för elen du säljer som du betalar för elen du använder. Det är bara så kallade mikroproducenter av el som kan få denna skattereduktion. Du kan heller inte få reduktion för fler kWh än du själv har köpt.