Monokristallin-Solcell-exempel-startsida-600-600px

Monokristallina solceller

Att skaffa solceller är inte svårt, och när anläggningen väl är på taket sköter den sig själv i många år. När du börjar läsa på om ämnet dyker det dock sannolikt upp en del termer som du kanske inte har stött på tidigare. 

Här kommer vi att reda ut vad monokristallina solceller är för något. Det är en av tre huvudtyper av solceller som finns på marknaden idag. Monokristallina solceller har både för- och nackdelar som bör beaktas innan du bestämmer dig för om du ska satsa på en anläggning som bygger på den här teknologin.


Vad är monokristallina solceller?

De flesta privatpersoner i Sverige väljer idag solcellsanläggningar med monokristallina solceller. Det är ett mycket bra alternativ för dig som vill producera el på taket till en privatbostad.

Monokristallina solceller är kiselsolceller och har funnits sedan 1950-talet. De första solcellerna konstruerades vid Bell Laboratories i USA efter att forskaren Russell Ohl av en slump upptäckt att kisel kan generera ström när materialet träffas av solljus. Från början var det en exklusiv och mycket dyrbar teknologi, som togs fram för att satelliter i rymden skulle kunna försörjas med energi. Idag spelar monokristallina solceller en allt viktigare roll som alternativ till fossila bränslen.

Solceller som är monokristallina består av en kristall, och tillverkningen är något mer avancerad än när det gäller solceller som består av flera kristaller.

Monokristallina solceller är ljuskänsliga halvledare som omvandlar solljus till elektrisk ström. De är fyrkantiga med avklippta hörn. De monteras tillsammans på en solpanel och flera solpaneler utgör en solcellsanläggning. Förutom monokristallina solceller finns det polykristallina solceller och tunnfilmssolceller.

Egenskaper hos monokristallina solceller

När det gäller monokristallina solcellers mått så har det ingen praktisk betydelse utan det är hur många solpaneler du får plats med på taket som är avgörande.

Det finns solpaneler i olika storlekar. Monokristallina solceller är mycket hållbara. Solceller med glas skyddas på ett effektivt sätt mot smuts som snabbt blåser bort eller försvinner vid nederbörd.

Genom oss kan du få solceller med en beräknad livslängd på över 30 år – och med lång garanti mot degradering. Visst sjunker verkningsgraden lite med åren, men det går så långsamt att du alltså inte behöver tänka på att byta till en modernare anläggning på flera decennier. En anläggning med monokristallina solceller väger inte så mycket att takkonstruktionen påverkas. Svenska fastigheter är redan byggda för att klara stor extra vikt i samband med snöfall.

Jämförelse med andra typer av solceller

Monokristallina solceller har just nu lite högre verkningsgrad än solceller som bygger på andra teknologier. Detta är dock ett förhållande som har ändrats över tiden – tidigare var polykristallina solceller den teknik som hade högst potentiell verkningsgrad.

Effektiviteten gör att om de därför generellt är mer ekonomiska i långa loppet jämfört med polykristallina solceller, även om dessa är billigare idag. En anläggning kommer att producera mer el innan det är dags att byta ut den med Monokristallin teknik.

Många anser att monokristallina solceller ser bättre ut, och de kan producera el även när det inte är så mycket solljus. Anledningen till att monokristallina solceller är effektivare är att elektronerna rör sig friare än i en polykristallin solcell. En nackdel med monokristallina solceller är att de inte fungerar optimalt vid hög värme, men i Sverige blir det sällan så varmt det ger en negativ påverkan på solcellerna.

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller konstrueras av silikon med flera kristaller. De är enklare att tillverka och blir därför billigare, men verkningsgraden är inte riktigt lika hög som när det gäller monokristallina solceller. När det gäller degradering är det ingen skillnad utan en anläggning med polykristallina solceller har lång hållbarhet.

Polykristallina solceller används främst av företag och lantbrukare som har stora industrilokaler eller ekonomibyggnader. Där behöver man inte tänka lika mycket på anläggningens utseende, som när det gäller en villa eller ett flerfamiljshus. Tillsammans med monokristallina solceller står polykristallina solceller för 95 % av marknaden. Men det finns ett intressant alternativ idag – solceller gjorda av tunnfilm.

Tunnfilm

Tunnfilmssolceller är ett bra val för dig som inte gillar tanken på att ha stora paneler på taket. Du måste dock vara beredd att betala mer för den diskretare formfaktorn. Tunnfilmssolceller monteras direkt på takmaterialet eller kan till och med vara en integrerad del av taket. De är dyrare än monokristallina solceller men kan täcka en större del av taket.

Tunnfilmssolceller är lätta eftersom de inte behöver monteras på paneler, och har den egenskapen att de är böjbara. Vanligtvis ser de ut som en tunn svart film, men idag finns de även i andra färger för dig som till exempel vill ha tunnfilmssolceller på ett rött tegeltak. Det finns även tunnfilmssolceller som är konstruerade för vågformade plåttak.

Förutom att verkningsgraden är lägre i förhållande till kostnaden så degraderar tunnfilmssolceller snabbare än kristallina solceller. De har alltså inte riktigt lika lång livslängd.

Pris & kostnader

Även om monokristallina solceller kostar mer än polykristallina solceller så ser prisbilden väldigt bra ut. Idag produceras monokristallina solceller i stora kvantiteter och det innebär att priserna gått ner. Samtidigt ser vi dem plana ut lite, och det innebär att det är en riktigt bra affär att investera i en anläggning med monokristallina solceller just nu. En av anledningarna till att tunnfilmssolceller kostar mer är att de ännu inte produceras i lika stora volymer.

Hur mycket en solcellsanläggning kostar beror helt på hur stor du vill att den ska vara.
Priset per watt sjunker lite ju större anläggning du väljer och du sparar naturligtvis mer på elen ju mer el du kan producera. Det är alltså viktigt att inte bara titta på inköpspris utan att du ser till att överväga flera aspekter när du väljer solceller. Monokristallina solceller av hög kvalitetet håller också längre och blir mer ekonomiska att äga än de billigaste solcellerna du kan hitta.

Vi erbjuder bra pris på monokristallina solceller från premiumtillverkare. En normalstor anläggning för ett enfamiljshus i Sverige producerad omkring 10 kW. Det motsvarar ungefär hälften av energibehovet i ett normalt hushåll, utslaget över ett år. Kostnaden, inklusive paneler med monokristallina solceller och alla övriga komponenter som krävs, ligger på omkring 150 000 kronor. Då ingår även arbetet med själva installationen.