Solceller-Gävle-hero-800-600px

Solceller i Gävle

Solceller i Gävle lönar sig mer än någonsin då priserna på solpaneler sjunker samtidigt som de blir effektivare.

Du behöver inte köpa lika mycket el när du har solceller på taket, och dessutom så kan du sälja din överskottsel till andra genom elnätet. Solenergi är med andra ord en riktigt bra investering samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck. Solceller behöver inte fullt solljus för att producera el och Gävle ligger bra till för att du ska få ut mycket av din anläggning.


Expert-på-solceller-håller-ritning

Prata direkt med vår expert

Man behöver göra en del beräkningar för att komma fram till hur en anläggning med solceller ska se ut för att passa utifrån förutsättningarna på en fastighet och önskemålen från ägaren.

Ett bra sätt att komma vidare är att fylla i vårt formulär. Gör du det kommer en av våra experter att ta kontakt med dig och kan ge svar på alla dina frågor om solceller i Gävle. Du är välkommen att höra av dig även om du ännu inte har bestämt dig för att investera i solceller, och du betalar inget för rådgivningen.

En offert på solceller kan ges efter ett hembesök. Det är viktigt att veta vad det är för lutning på taket och vad det är för väderstreck. Det påverkar nämligen verkningsgraden på en anläggning med solceller.


Företag som installerar solceller i Gävle med omnejd

I förhållande till sin storlek har Gävle kommun många företag som arbetar med att installera solceller. Det är gynnsamt för priserna, och du kan snabbt få dina solceller installerade. Här är en lista över några av Gävles solcellsföretag:

  • Svea Solar
  • Intercept Solar
  • Solar Sverige AB
  • Solkraft Direkt
  • Mariebergs Gävle Brasvärme & Solceller
  • Nordic Heating AB

Solcellsföretag i Gävle kan ofta ge dig bättre priser på solpaneler än om du själv köper in motsvarande produkter. Om du inte hittar något företag du gillar i Gävle kan du ofta få hjälp av solcellsföretag i Uppsala.


Solcellspaket

Det enklaste sättet när du ska köpa solceller är att välja ett färdigt paket.

Då behöver du inte själv välja komponenter som passar med varandra utan urvalet är gjort av en expert. Det enda du behöver ta ställning till när du ska köpa solceller i Gävle är hur stort paket du vill ha. Storleken på taket kan utgöra en begränsning, men först och främst handlar det om hur mycket el du vill kunna producera. 

En viktig del av ett solcellspaket är växelriktaren. Det är den enhet som ser till så att solcellerna får rätt spänning utifrån hur mycket solen lyser. Växelriktaren omvandlar energin från solcellerna så att den kan användas av husets apparater.

Det finns paket som även passar företag och BRF:er. Det är också möjligt att kombinera flera paket så att du får precis den kapacitet du önskar.


Växelriktare-till-solpaneler-exempel-600-600px

Växelriktare är den enhet som brukar kallas för hjärtat i en anläggning med solceller. Växelriktaren gör om likströmmen solcellerna producerar till växelström, med rätt spänning för hemmets apparater. Växelriktaren kan också anpassa spänningen så att det blir optimalt utifrån om solpanelerna skuggas eller får fullt solljus.

Batteri-for-solceller-exempel-600-600px

Solcells-batterier blir allt vanligare på den svenska marknaden. Med ett batteri kan du välja att lagra överskottsel och använda den på natten, istället för att sälja elen du inte använder. När det gäller båt, husvagn och fritidshus är ett solceller-batteri guld värt eftersom det kan göra dig helt oberoende av elbolagen. På vintern är det dock svårt att vara självförsörjande på el i Gävle. En fördel du alltid har med ett batteri är att du inte drabbas under kortare strömavbrott.

Optimerare-for-solceller-white-bg-600-600px

Ett ännu vanligare tillval till ett solcellspaket är optimerare. Det är enheter som gör att alla solpaneler kan kontrolleras individuellt. Det ökar verkningsgraden så fort vissa solceller i din anläggning har fullt solljus medan andra befinner sig i skugga.


Andra Tillval

Genom olika tillval kan ett standard solcellspaket göras mer personligt. Det finns flera komponenter du kan lägga till som inte krävs för att du ska kunna producera el – men som kan ha en viktig funktion. Det är till exempel möjligt att göra tillval med vilka du kan kontrollera dina solceller med hjälp av en app och din mobiltelefon.

Integrerade solceller är ett alternativ till vanliga solpaneler. Då får du en anläggning där solcellerna följer takets form och kan monteras så att det estetiska avtrycket blir minimalt.

Priser

För att kunna svara på vad det blir för kostnad för solceller ser man först och främst till hur stor anläggning det är fråga om. I följande prisuppskattningar är moms och kostnaden för installationen medräknad.

  •   5 kW – 100 000 kronor
  • 10 kW – 150 000 kronor
  • 15 kW – 200 000 kronor

Priset påverkas också av vilket tillval du gör och vilken kvalitet du väljer på komponenterna. Tänk på att komponenter med högre pris kan ge högre verkningsgrad och längre livslängd på anläggningen. I sällsynta fall kan även takets form spela en viss roll för hur mycket det kostar att installera solceller i Gävle. 

I många fall är en anläggning med solceller lönsam redan efter tio år. Redan då har du sparat så mycket el att det motsvarar hela installationskostnaden. Den beräknade livslängden för solceller är ca 30 år. 


Bygglov för solceller

Bygglov för solceller i Gävle krävs om det gäller en fastighet som anses vara kulturhistoriskt, konstnärligt eller miljömässigt värdefull.

Inom detaljplanerat område är kraven högre om det gäller anläggningar med solceller som förändrar utseendet på huset. Det kan ske om solpanelerna behöver en annan vinkel än det befintliga taket. Observera att detta är undantag och att det oftast inte krävs bygglov för solceller i Gävle. Enligt de regler för solceller som gäller företag och BRF:er ska en anmälan göras till byggnadsnämnden.

Gå till Gävle kommun direkt för mer information. Deras sida om bygglov för solceller hittar du här.

Bidrag & stöd för solceller

Installationer av solceller subventioneras av staten. Du kan få tillbaka 15 % av den totala kostnaden för en anläggning med solceller och 50 % av kostnaden för ett solceller-batteri. Bidraget är ett skatteavdrag som fungerar som rut- och rotavdragen.

Ett annat stöd för solceller i Gävle (och resten av Sverige) är att du som mikroproducent av el inte behöver betala någon energiskatt på elen du säljer, upp till en viss gräns. Även bostadsrättsföreningar och företag kan ha rätt till solcellsbidrag i Gävle. Din installatör vet vad som gäller kring detta.