Solceller-Lund-hero-800-600px

Solceller i Lund

Lund ligger mycket bra till för dig som vill investera i solceller. Med solpaneler på taket kan du producera egen el även när det är mulet ute.

Det finns stora belopp att spara på minskade elkostnader. När solceller i Lund producerar mer än du använder kan du sälja elen genom elnätet och få bra betalt för den, eller lagra den i ett solcellsbatteri. 

I en vanlig villa och en normalstor anläggning med solceller i Lunds kommun går det att spara omkring 15 000 kronor om året. Eller mer, om elpriserna fortsätter att stiga. Att investera i solceller är också ett beslut som är bra för miljön eftersom det handlar om förnybar och närproducerad energi. 


Expert-på-solceller-håller-ritning

Prata direkt med vår expert

En anläggning med solceller är tekniskt avancerad och det är en trygghet att kunna prata med en sakkunnig innan du bestämmer dig för om du vill satsa på solenergi.

Genom oss kan du komma i kontakt med en expert på solceller i Skåne och få gratis rådgivning utifrån vad du vill uppnå med en solcellsanläggning. 

En offert på solceller bygger dels på hur stor effekt du vill få ut men också på hur fastigheten ser ut. Takets lutning och väderstreck påverkar solcellernas verkningsgrad och hur många solpaneler du behöver. De flesta brukar tycka att det är skönt att ha en fackman att ställa frågor till. Fyll i formuläret så kommer du att bli kontaktad av en av våra experter på det sätt som passar dig bäst.


Företag som installerar solceller i Lund med omnejd

Det finns många solcellsföretag i Skåne som kan göra ett bra jobb utifrån dina förutsättningar. Här är några av de större aktörerna i branschen:

  • Implementa Sol
  • Kraftringen
  • Zero Energi AB

Genom att välja något av Lunds solcellsföretag kommer ni i kontakt med experter som har koll på lokala förhållanden som kan påverka installationen av solceller. I Skåne i stort finns det också ett gäng företag i Malmö och Helsingborg som kan hjälpa dig med ditt projekt.


Solcellspaket-installeras

Solcellspaket Lund

Det är enklaste sättet att skaffa solceller i Lund är genom att köpa ett solcellspaket.

Det finns flera olika storlekar och varianter att välja mellan. Du kan få ett paket där allt som behövs ingår, oavsett om du är ute efter en anläggning på 5, 10 eller 15 kW.

Det finns även paket för företag och BRF:er som behöver en större anläggning. Det är också fullt möjligt att kombinera flera mindre paket om du vill ha ett system för solenergi i Lund som helt motsvarar dina krav. 


Växelriktare-till-solpaneler-exempel-600-600px

Förutom själva solpanelerna är växelriktaren en viktig komponent i ett solcellspaket. Den omvandlar den likström som solceller producerar till växelström, med rätt spänning för hemmets apparater.

Batteri-for-solceller-exempel-600-600px

Solcellsbatterier blir allt vanligare och ger dig en möjlighet att lagra solel istället för att sälja den via elnätet. På sommaren går det att vara helt självförsörjande på el med ett batteri, och det är också en värdefull backup vid strömavbrott.

Optimerare-for-solceller-white-bg-600-600px

Optimerare är ett tillval som kan höja verkningsgraden genom att se till så att varje enskild solpanel får rätt spänning i förhållande till hur mycket ljus den tar emot. Det är perfekt om du har en stor anläggning med solpaneler som får olika mycket ljus beroende på vilka som är i skugga och vilka som inte är det.


Andra Tillval

Ett standard-solcellspaket innehåller de delar som krävs för att du ska kunna börja producera din egen ström. Installerat och klart! Det finns också en möjlighet att göra olika tillägg för att få ett solcellspaket med de egenskaper och funktioner som just du värdesätter. Det går till exempel att få ett system som du kan avläsa genom en app som du laddar ner till din mobiltelefon. 

Integrerade solceller är inte ett tillval utan snarare ett alternativ till vanliga solpaneler. De har inte lika hög verkningsgrad, men däremot den fördelen att de är böjbara och kan följa takets form på ett sådant sätt att de inte påverkar dess utseende lika mycket.

Pris på solceller i Lund

Du kan få ett riktigt bra pris på solceller i Lund. Att det finns flera företag som konkurrerar innebär att priserna hålls nere. Priset per installerad kW beror på hur stor anläggningen är. En anläggning på 5 kW, inklusive allt, går på omkring 100 000 kronor. Vill du investera i solceller på 10 kW så blir kostnaden ca 155 000 kronor och för ett system med solceller på 15 kW ligger kostanden omkring 200 000 kronor. Priset per kW blir alltså lägre i en större anläggning.

Kostnaden för solceller i Lund beror också på de tillval du gör och på om du jagar lägsta möjliga pris på komponenterna eller om du väljer kvalitetsprodukter med lång garantitid. Räkna med att anläggningen betalat sig efter ca tio år och att den har en livslängd på omkring 30 år. Med en lite större anläggning med lång livslängd sparar du mer, även om den är dyrare i inköp. Det är ofta möjligt att finansiera en anläggning med solceller i Lund på ett förmånligt sätt.

Läs mer om kalkyl på solceller.


Bygglov för solceller

Du behöver vanligtvis inget bygglov för solceller i Lund. Undantaget är om solcellerna på ett markant sätt förändrar husets utseende, särskilt om det gäller bebyggelse som är kulturmärkt eller skyddsvärd av andra anledningar.

Inte minst du som ska montera solceller på ett plant tak behöver tänka på detta eftersom solpanelerna bör ha en annan vinkel än taket för att få hög verkningsgrad.

Vänd dig till byggnadsnämnden på kommunen om du vill ha mer information om vad som gäller. Din installatör bör också ha bra koll på alla regler för solceller i Lund.

De har en specifik sida för bygglov för solceller som du hittar här.

Bidrag & stöd för solceller

Du kan få ett generöst solcellsbidrag i Lund på upp till 50 000 kronor om du är berättigad till skatteavdrag. Stödet fungerar som rot- och rutavdraget och gäller upp till 15 % av den totala kostnaden för material och installationen av solceller. Investerar du i ett solcellsbatteri kan du få ett bidrag på hela 50 % av kostnaden. En annan form av stöd som utgår till dig med solceller är att du inte behöver betala energiskatt (upp till en viss gräns) på den el du säljer, när dina solceller producerar mer el än vad du gör av med.

Även BRF:er kan få stöd i samband med installation av solceller i Lund.