Exempel-pa-vaxelriktare-varumarken-1200-800px

Växelriktare

I en solcellsanläggning är det ofta själva solcellerna som får mest uppmärksamhet. Det är de som omvandlar solljuset till energi och panelerna hamnar i blickfånget eftersom de tar mycket plats på taket.

Växelriktaren är en annan komponent i en anläggning med solceller som har avgörande betydelse för hur anläggningen kommer att fungera. En växelriktare kan liknas vid anläggningens sambandscentral.

Om du vill kunna glädja dig åt solceller som ger miljövänlig solel med hög verkningsgrad de kommande femton åren ska du satsa på en bra växelriktare. Här kommer vi att gå igenom hur de fungerar och ge tips på vad du ska tänka på inför köpet av en växelriktare.


Vad är en växelriktare för solceller?

Växelriktarens uppgift är att omvandla den likström som solcellerna producerar till växelström. Det är växelström som hemmets apparater och maskiner behöver för att fungera.

Växelriktaren, eller inverter för solceller som enheten ibland kallas, transformerar även spänningen i anläggning till 230 V och 50 Hz, som är standard i svenska hem.

En annan viktig funktion som en växelriktare har är att maximera effekten som du får ut av dina solceller. Det görs genom att en växelriktare kan ge solcellerna olika belastning utifrån hur mycket sol de tar emot. Det är lika viktigt att välja en växelriktare av riktigt hög kvalitet som det är att välja premiumpaneler. Faktum är att det är större skillnad i kvalitet mellan olika växelriktare än när det gäller solceller av olika fabrikat.

Vad för växelriktare behöver du?

Det finns ett par olika typer av växelriktare för solceller på marknaden idag. När det gäller växelriktarens funktion så är de ganska lika varandra även om de kan vara dimensionerade för olika stora solcellsanläggningar. Du kan välja mellan 3-fas växelriktare och 1-fas växelriktare beroende på vilket effektområde det gäller. 3-fas växelriktare täcker de flesta behov hos villaägare. Du kan också välja mellan växelriktare 24v och växelriktare 12v. Är du osäker på vilka komponenter det ska vara utifrån de behov du har kan du få svar från installatören. Allra enklast är det att köpa ett solcellspaket med växelriktare samt alla andra nödvändiga komponenter.

Förutom att det finns växelriktare som är dimensionerade för olika stora anläggningar finns det modeller som fungerar på olika sätt. Växelriktare kan delas in i strängväxelriktare, växelriktare med optimerare, och hybridväxelriktare. En strängväxelriktare ansluts till solpaneler som är seriekopplade i “strängar”. En växelriktare med optimerare är en bra lösning om du har solceller som är monterade i olika väderstreck och du vill kunna kontrollera delar av anläggningen separat.

Så kallade hybridväxelriktare blir allt populärare eftersom dessa även kan användas för att reglera ett solcellsbatteri, förutom att de har samma funktioner som en vanlig växelriktare. Eftersom vi rekommenderar alla att välja solcellspaket med batteri blir det ofta naturligt att titta på en hybridväxelriktare. Det går dock att ansluta batteri till solceller även med en vanlig växelriktare.

Valmöjligheter 2022

Växelriktaren har alltså en mycket viktig funktion och genom att välja rätt modell kan du få det system du behöver och vill ha. Tänk på att alla växelriktare inte fungerar med alla typer av anläggningar.

Växelriktaren ska samspela med flera av anläggningens komponenter. Vad du har för batteri och om du valt att ha optimerare kan påverka valet av växelriktare. Det finns växelriktare för dig som vill ha ett system där du kombinerar flera energikällor, men det vanligaste är att man skaffar sig en som är gjord för solel.

Det är svårt att svara på vilken som är den bästa växelriktaren för solceller. Det finns många olika märken på den svenska marknaden. Valet av växelriktare är dels en fråga om hur stor anläggningen är, som vi redan varit inne på. Olika växelriktare kan också ha olika funktioner och avläsas på olika sätt. Även byggkvalitén och därmed den förväntade livslängden varierar. Det kan också skilja ganska mycket i pris mellan olika modeller och märken. Det är viktigt att tänka på eftersom växelriktaren står för en relativt stor del av den totala kostnaden av en anläggning med solceller.

Enligt vår erfarenhet kommer många att hitta den bästa växelriktaren bland något av följande märken:

 • SolarEdge
 • Sungrow
 • Huawei
 • SMA
 • GoodWe
 • Growatt
 • Ferroamp
 • Solax
 • Nibe
 • Fronius

Välj gärna en växelriktare med lång garantitid, det ger en fingervisning när det gäller kvalitén. Faktum är att valmöjligheterna är så stora att man måste vara ganska insatt i ämnet för att välja den bästa växelriktaren för solceller i den anläggning man själv vill ha. Det kan vara en bra idé att vända sig till en expert eller att köpa ett solcellspaket där en växelriktare redan har parats ihop med övriga komponenter för att ge dig ett system där allt fungerar bra tillsammans.

Dimensionera växelriktaren utifrån din anläggning

De vanligaste storlekarna på solcellsanläggningar för villor i Sverige är 5, 10 och 15 kW. Man kan göra det enkelt för sig och utgå från att växelriktaren ska ha samma kapacitet som solcellerna i en anläggning.

Har du en anläggning som ger 5 kW ska du alltså, enligt det resonemanget, välja en växelriktare anpassad för 5 kW.

Många väljer att underdimensionera växelriktaren

Det finns ett sätt att räkna ut hur kraftfull växelriktare man behöver som är lite mer sofistikerat. Man kan dimensionera växelriktaren så att den får den kapacitet som anläggningen har i praktiken, och inte på pappret. Att du har en anläggning som kan leverera 20 kW betyder inte att den alltid gör det. 20 kW är i det fallet anläggningens toppeffekt. Det är snarare regel än undantag att några solpaneler ligger i skugga eller att det finns någon annan omständighet som gör att du inte kommer upp i anläggningens maxkapacitet. Många väljer därför att underdimensionera växelriktaren. Att göra det med 10 till 20 procent brukar vara lagom. Det innebär att en växelriktare för en anläggning med en toppeffekt på 10 kW kan vara på 8–9 kW, och ändå vara tillräckligt kraftfull.

Genom att köpa en underdimensionerad växelriktare kan du spara en del pengar, eftersom du betalar mer för växelriktaren ju större effekt det är gjord för. Om solpanelerna är monterade på taket i olika väderstreck kan man underdimensionera växelriktaren ännu mer eftersom alla solceller inte kommer att få lika mycket solljus vid olika tidpunkter. Att själv bedöma hur mycket en växelriktare kan underdimensioneras kan vara svårt då det är flera olika faktorer att ta hänsyn till.

Ett alternativ till att underdimensionera växelriktaren, om du har tak med sektioner av solceller som producerar olika mycket el vid olika tidpunkter, är att använda flera mindre växelriktare. På så sätt kan du komma närmare toppeffekten. Du brukar dock få betala mer för två eller tre mindre växelriktare än för en som är större.

Kostnad & ekonomi

Det är svårt att säga vad det är för pris på en växelriktare för solceller, eftersom det kan skilja sig mycket mellan olika märken. Vilka funktioner du vill ha och om du är beredd att betala extra för en växelriktare från en premiumtillverkare är också avgörande för priset.

Precis som när det gäller det mesta på en konkurrensutsatt marknad får du i regel den kvalitet du betalar för. Att köpa ett komplett solceller-paket kan ge dig ett bättre pris än om du köper solpaneler, växelriktare, batteri och andra komponenter på egen hand.

För att ändå ge dig en uppfattning om växelriktarens pris kan vi utgå från en anläggning som ger 10 kW, då kan du hitta växelriktare med rätt dimension för allt från strax under 10 000 kronor till omkring 25 000 kronor. Det är alltså väldigt stor skillnad i pris på olika växelriktare för 10 kW. Om växelriktaren kostar runt 10 % av det totala priset på anläggningen, eller lite mindre om det handlar om solceller med batteri, så är det rimligt.

Även om vi under föregående rubrik argumenterade för varför många väljer att underdimensionera växelriktaren så kan det finnas anledning att gå åt andra hållet och investera i en större växelriktare än vad du egentligen har behov av. Det är rätt väg att gå om du planerar att uppgradera solcellsanläggningen vid ett senare tillfälle och då vill slippa att byta ut växelriktaren.

Livslängd på växelriktare för solceller

En växelriktare behöver oftast bytas ut innan solcellernas kapacitet försämrats så mycket att det motiverar ett byte av hela anläggningen. Räkna med att en växelriktare av hög kvalitet kan behöva bytas ut efter ungefär femton år. Det faktum att det är hälften av solcellernas förväntade livslängd är en fördel, eftersom det borde bli bra timing att byta hela anläggningen samtidigt efter 30 år.

Paket och installatörer

Solceller och växelriktare säljs oftas i kompletta paket. Så har vi valt att arbeta. Du får då en växelriktare som passar utifrån den effekt du vill ha på din anläggning.

Du behöver inte själv välja växelriktare för solceller och kan ofta få ett betydligt bättre pris än när du plockar ihop egna komponenter till en anläggning. Vi gör stora beställningar av komponenter till våra paket och får därmed rabatter från våra leverantörer – som gör att vi kan sänka priset som våra kunder betalar. Det är också viktigt att välja växelriktare med tanke på vilket batteri som ingår i anläggningen.

Fasta priser där din växelriktare, batteri och montering ingår är en fördel. Då ser du direkt hur mycket det kommer att kosta att installera en komplett anläggning med solceller. Förutom de större komponenterna ingår fästen och kablar. Helt enkelt allt som behövs för att en anläggning ska kunna driftsättas och börja producera el. Våra installatörer har stor erfarenhet av att montera solceller. De tar ansvar för att förevisa anläggningen när allt är klart, så att du vet hur du kan avläsa anläggningen samt göra olika val med hjälp av din växelriktare.

Installation & placering

Själva solcellerna i en anläggning för produktion av solel kräver inte mycket underhåll. En växelriktare ska dock placeras så att det är lätt att serva den vid behov.

Den ska alltså inte sitta på taket tillsammans med panelerna utan den monteras oftast på en vägg, ute eller inne. Olika växelriktare kan ha olika väderskydd. Det är något man kan behöva ta hänsyn till vid placeringen av en växelriktare för solceller. När det gäller installation av solceller i en villa är det vanligt att placera växelriktaren i ett garage, en groventré eller en carport. Att ha den nära elcentralen kan vara en fördel eftersom det inte blir lika mycket kabeldragning med den placeringen.

En annan aspekt som kan vara av betydelse är ljudnivån. En växelriktare ger ifrån sig ett fläktljud och ska inte placeras där någon kan störas av det. Dagens växelriktare är bra i det avseendet och vi brukar säga att växelriktaren inte ska behöva låta mer än ett kylskåp.

När det gäller inkoppling av en växelriktare ska den alltid genomföras av en elektriker. Kraven för hur elinstallationer av den typen ska utföras är höga och det är riskabelt att försöka sig på det utan rätt behörighet. Vi erbjuder nyckelfärdiga system och tar på oss hela ansvaret för installation av solceller, batteri och växelriktare. Normalt sett kan det ta upp till en vecka att få hela anläggningen på plats. Om du bara ska byta växelriktare så går installationen fort.

Sammanfattning

En växelriktare gör så att elektriciteten som solceller producerar kan användas i hemmet. Den har även flera andra funktioner och kan bidra till att ge din anläggning högre verkningsgrad så att du sparar in mer på elräkningarna. För att kunna välja rätt växelriktare behöver du ha ett svar på bland annat följande frågor:

 • Hur hög toppeffekt har din solcellsanläggning?
 • Ska du ha en större eller flera mindre växelriktare?
 • Använder du batteri eller optimerare i anläggningen?
 • Var har du möjlighet att placera växelriktaren?
 • Är du beredd att betala för en dyrare växelriktare med högre kvalitet?

Ett bekvämt sätt att köpa växelriktare på är att välja ett komplett paket där växelriktaren, solcellerna och övriga komponenter har valts ut för att fungera perfekt tillsammans och där även installationen ingår i priset.